Välkommen till Translink


Translink är ett integrerat nätverk av utvecklingsorienterade fabrikat och
tjänster av högsta kvalitet för tunga industriella transporter. Vi vill att
svenska släp skall rulla. Så många mil som möjligt - varje dag, varje år.       Startbild
Vi är inte nöjda förrän varje släp rullar varje sekund av varje år. Och till
och med då kan de rulla snabbare och mer bränslesnålt. Vi vet att det
inte är möjligt att vara i ständig rörelse, att man ibland måste stanna
för att äta eller vila, eller bara ta en kopp kaffe. Men det skall vara upp
till våra åkare. Det är vårt mål.

För att komma dit krävs ett minutiöst hantverk i varje detalj och ett
ständigt sökande efter bättre lösningar. Saker som inte går sönder
behöver inte lagas. Om någonting ändå skulle fallera, på grund av oss
eller på grund av någon annan, så kan du räkna med ett av mark-
nadens bästa serviceprogram för reservdelar och reparationer. Med
minsta möjliga fördröjning. Det är vårt uppdrag. Och vårt löfte till våra kunder.